• slajdy1.jpg
 • slajdy2.jpg
 • slajdy3.jpg
 • slajdy4.jpg
 • slajdy5.jpg
 • slajdy6.jpg

KLAUZULA INFORMACYJNA

Monitoring wizyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) informuję, że:

 1. Administratorem Pana/i danych jest Dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji z siedzibą ul. Żwirki
  i Wigury 10A, 66 – 110 Babimost;
 2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Centrum Sportu i Rekreacji w Babimoście jest Henryk Gibała, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , nr tel.: 602254899;3.
 3.  Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, zgodnie z uprawnieniem wynikającym z ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
  o samorządzie gminnym, którym jest stosowanie środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring) w obszarze przestrzeni publicznej, jeżeli jest to konieczne do zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej.
 4. Przebywanie na terenie objętym monitoringiem, spowoduje automatyczne pozyskanie danych osobowych przez Administratora.
 5. Dane osobowe mogę być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa, Odbiorcami danych są podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora oraz instytucje upoważnione z mocy prawa;
 6. Obraz uzyskany w ramach monitoringu wizyjnego będzie przechowywany przez okres 10 dni.
  1.  Każda osoba której wizerunek zarejestrowano w systemie monitoringu, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:
 • dostępu do danych osobowych jej dotyczących oraz otrzymania ich kopii,
 • żądania ich sprostowania,
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 1. Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, kierując korespondencję na adres Administratora: Centrum Sportu i Rekreacji, ul. Żwirki i Wigury 10A, 66 – 110 Babimost, lub drogą elektroniczną pisząc na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .
 2. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu .
 3. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Centrum Sportu i Rekreacji w Babimoście. Organem właściwym dla ww. skargi jest:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

RODO

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Henryk Gibała

tel. 602 254 899

e-mail: serwis@serwis-technika.pl